Chất đệm pH

Tn Chu

Chất đệm pH
  Chất đệm pH
 
  Mã sản phẩm: TN04
 
 
VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.
 
 
VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.
   

Sản phẩm cùng loại

Chất giặt sau nhuộm

Chất giặt sau nhuộm

Vetanol SQ: Chất giặt sau nhuộm, sau in phẩm hoạt tính, trực tiếp với sợi thiên nhiên và sợi pha.

Chất kháng bọt

Chất kháng bọt

Respumit NF 01; Defoamer SLD: Chất kháng bọt và loại khí thích hợp sử dụng cho tiền xử lý, nhuộm và in.

Chất giặt khử

Chất giặt khử

Vetanol RPS, Tanede RFH : Hợp chất giặt khử thay thế cho hệ khử hydrosulfite, chất giặt và xút.

Chất cầm màu

Chất cầm màu

Tanafix WRD-T; Fix 300L: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp sau nhuộm hay in. Fix BS: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm acid.

Chất tải

Chất tải

Tanavol PEW 02: Nhuộm Polyester nhiệt độ thấp hiệu quả cao.

Chất đều màu

Chất đều màu

Levegal RL 01; Level CS 04: Chất đều màu cho thuốc nhuộm hoạt tính trong nhuộm vải cotton và vải pha cotton.

Chất phân tán

Chất phân tán

Avolan IS 03; Disperse PE : Chất phân tán cho nhuộm phẩm phâm phân tán.

Chất chống gãy mặt

Chất chống gãy mặt

Stapan FF; Stapan L: Chất chống gãy mặt thích hợp sử dụng cho tiền xử lý và nhuộm.