Hóa chất ngành Dệt - Nhuộm

Tn Chu

Chất kháng bọt

Chất kháng bọt

Respumit NF 01; Defoamer SLD: Chất kháng bọt và loại khí thích hợp sử dụng cho tiền xử lý, nhuộm và in.

Chất giặt khử

Chất giặt khử

Vetanol RPS, Tanede RFH : Hợp chất giặt khử thay thế cho hệ khử hydrosulfite, chất giặt và xút.

Chất cầm màu

Chất cầm màu

Tanafix WRD-T; Fix 300L: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp sau nhuộm hay in. Fix BS: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm acid.

Hồ chống thấm nước

Hồ chống thấm nước

Tanaguard: Hồ chống thấm nước, dầu, chống bám bẩn cho tất cả các loại vải.

Hồ tăng đậm

Hồ tăng đậm

Stapan CI: Hồ tăng độ đậm của màu.

Chất Ổn định H2O2

Chất Ổn định H2O2

VA – UR: Chất ổn định H2O2 trong quá trình tiền xử lý.

Chất khử H2O2

Chất khử H2O2

VA – BT: Chất khử H2O2 sau quá trình tẩy.

Chất ngấm

Chất ngấm

Erkatol NR 01; Vetanol DNR 02: Chất ngấm & khử khí thích hợp cho quá trình tiền xử lý và nhuộm.

Chất tải

Chất tải

Tanavol PEW 02: Nhuộm Polyester nhiệt độ thấp hiệu quả cao.

Chất đều màu

Chất đều màu

Levegal RL 01; Level CS 04: Chất đều màu cho thuốc nhuộm hoạt tính trong nhuộm vải cotton và vải pha cotton.

Chất phân tán

Chất phân tán

Avolan IS 03; Disperse PE : Chất phân tán cho nhuộm phẩm phâm phân tán.

Hồ cứng

Hồ cứng

Polyzol 03: Tạo cho vải có độ cứng.