Khách hàng

Tn Chu

Khách hàng

Tân Châu có mạng lưới cung cấp trực tiếp trên toàn quốc với hơn 200 khách hàng. Hiện chúng tôi đang cung cấp hóa chất trợ cho các Công ty dệt nhuộm hàng đầu tại Việt Nam như:

Công ty Lucretia, Công ty CP Dệt May Thành Công, Công ty CP Dệt May Hà Nội, Công ty CP Dệt May Nam Định, Công ty Dệt Kim Đông Phương, Công ty CP Quốc tế Phong Phú, Công ty liên doanh ITG, Công ty Dệt Phước Thịnh, Công ty  CP Tập đoàn Dệt May Thái Tuấn, ….