Hoài bão Công ty Tân Châu

Tn Chu

Hoài bão Công ty Tân Châu

- Tồn tại và phát triển cùng ngành dệt may Việt Nam.
- Góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp hóa chất, phụ gia nước nhà.
- Sản phẩm gắn liền với tiêu chí sạch và xanh, thân thiện với môi trường, sản xuất bền vững.
- Đảm bảo một môi trường sống và lao động thân thiện, có tính nhân bản sâu sắc.
- Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, vì con người, vì dân tộc.
- Mang lại lợi ích cao nhất cho công ty, người lao động và cộng đồng.

2.Hoài bão của Tân Châu:

- Tân Châu trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm hóa chất cho ngành công nghiệp dệt, may Việt Nam.
- Tân Châu mang hoài bão sẽ trở thành nhà sản xuất tiên phong trong nước, sản xuất ngày càng nhiều các sản phẩm với chất lượng và số lượng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Trên nền tảng phát triển công ty trong lĩnh vực hóa chất, công ty sẽ mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như du lịch, bất động sản, giải trí, Văn hóa - nghệ thuật…tiến tới xây dựng Tân Châu trở thành một tập đoàn sản xuất và kinh doanh đa ngành nghề.
- Khi nói về Tân Châu là nói về sản xuất sạch và xanh, thân thiện với sức khỏe con người và môi trường.

3. Các giá trị cốt lõi của Công ty Tân Châu:

- Xây dựng công ty Tân Châu phát triển bền vững, hài hòa các lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và xã hội mang tính nhân văn cao.
- Phương châm của chúng tôi là Đối tác là tài sản, Nhân viên là anh em, Khách hàng là bè bạn, Xã hội là trách nhiệm.
- Tân Châu hướng đến việc xây dựng một nền văn hóa công ty dựa trên các chuẩn mực đạo lý, nhân văn của dân tộc đó là:
- Luôn luôn ngẩng cao đầu, vượt qua mọi thử thách, gian khó.
- Có niềm tin vững chắc vào công ty. Trung thành, gắn bó với lợi ích của công ty.
- Cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Thương yêu, đùm bọc nhau trong cuộc sống, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc.
- Hiểu biết và tôn trọng khách hàng.